O nas - usługi outsourcingowe Warszawa

ICB sp. z o.o. jest firmą świadczącą profesjonalne usługi outsourcingowe. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie:

  • obsługi kadrowo-płacowej (m.in.: naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji i sprawozdań, zarzadzanie aktami osobowymi);
  • obsługi finansowo-księgowej (m.in.: prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z US, księgowość środków trwałych i zapasów, sprawozdawczość podatkowa) ;
  • obsługi informatycznej (sieci komputerowe, strony WWW, pozycjonowanie);
  • wykonawstwa usług budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych (projektu budowlanego, projektów  wykonawczych,  przedmiaru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorysów);
  • obsługi reklamowej (grafika reklamowa, mała poligrafia, reklama w Internecie)

Usługi naszej firmy pozwalają na przejęcie obowiązków wewnętrznych działów firm. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy oraz wsparcie w decyzjach ekonomicznych.

Podstawowe zalety tego rozwiązania, to redukcja kosztów usługi wykonywanej dotychczas wewnętrznie w firmie oraz możliwość skoncentrowania się w działalności gospodarczej na rozwijaniu "core businessu". Zadania wynikające z przepisów prawa przejmuje ICB sp. z o.o.

Każdy Klient jest traktowany indywidualnie. Doskonale wiemy, że każda firma ma swoje potrzeby uzależnione od wielkości oraz zasięgu działalności. Naszymi Klientami są zarówno duże spółki jak i młode podmioty gospodarcze dopiero rozpoczynające działalność.